1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.karavanworld.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Vzťahy neupravené VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:

IVANKO s.r.o.
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35675/T
IČO: 48099872
DIČ: 2120047259
IČ DPH: SK 2120047259
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 3486565653 / 0200
IBAN: SK52 0200 0000 0034 8656 5653
BIC / SWIFT: SUBASKBX

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

Tovar:

Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.karavaworld.sk alebo tovar špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

Cena:

Cena tovaru predstavuje cenu vrátane DPH 20%. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky. Zákazník má následne právo na storno objednávky.
Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné. Ceny poštovného a balného sú uvedené nižšie. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

Poštovné a balné:

Spoločnosť IVANKO, s.r.o. si balné neúčtuje.
Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky a to nasledovne:

 • Pri hodnote objednávky do 300,00 EUR (vrátane) poštovné 4,90 EUR (+1,00 EUR pri platbe na dobierku)
 • Pri hodnote objednávky nad 300,00 EUR je poštovné ZADARMO (+1,00 pri platbe na dobierku)
 • Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje. Osobný odber je možný na prevádzke eshopu a pozicovni karavanov, Kracanska cesta, 40, Dunajská Streda.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

 • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
 • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
 • vybraný spôsob platby,
 • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
Ponúkame nasledovné možnosti platby za objednaný tovar:

 • Dobierka - tovar Vám zašleme po telefonickom, alebo e-mailovom overení Vašej objednávky na dobierku kuriérskou spoločnosťou. Tovar zasielame zvyčajne do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 • Platba v hotovosti - táto možnosť je aktuálna len v Dunajskej Strede na našej adrese prevadzky, alebo podľa individuálnej dohody.

Objednaný tovar si môžete po predchádzajúcej dohode osobne vyzdvihnúť a priamo pri prevzatí uhradíte platbu za tovar v hotovosti. Tovar je zvyčajne možné vyzdvihnúť do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

4. Dodacie podmienky

Tovar na stránke www.karavanworld.sk predstavuje sortiment, ktorý ponúkame, nepredstavuje však aktuálny stav zásob tovaru na sklade. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností v čo najkratšom možnom čase. Dodacie lehoty sa pohybujú v závislosti od druhu objednaného tovaru. Väčšina tovaru je skladom a objednávka je expedovaná alebo pripravená k osobnému odberu v priebehu 1-2 pracovných dní, resp. po pripísaní platby na účet. Ak tovar nie je skladom priemerná doba dodania tovaru je 3 - 10 dní. Ak je určitý tovar nedostupný na sklade výrobcov z výrobných dôvodov zákazníka informujeme o približnej dobe dostupnosti vybraného tovaru.
Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.
V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo osobne).
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov (viď. cenník v bode 1). Štandardná doprava tovaru v objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 50€ je zdarma.
Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere.
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.
Kuriér doručuje zásielky do 24, max. 48 hodín od odoslania. Zákazníka kontaktuje telefonicky ohľadom doručenia.

Ak si zákazník praje doručenie balíka výhradne Slovenskou poštou, je povinný to písomne uviesť do poznámky pri zadávaní objednávky.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 10-tich kalendárnych dní.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky je potrebné zaslať e-mailom, resp. oznámiť telefonicky. Zrušenie objednávky bude následne potvrdené predávajúcemu prostredníctvom e-mailu.
Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (podľa § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z.).
V prípade splnenia podmienok pre odstúpenie od zmluvy na strane kupujúceho, budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré predávajúcemu zaplatil, a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi a doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadné poškodenie alebo stratu.
Predávajúci a kupujúci pri realizácii jednotlivých objednávok, resp. kúpnych zmlúv sú povinní postupovať takým spôsobom, aby druhej strane nespôsobili škodu.
Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v reklamačnom poriadku.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci je povinný dodržať postup pri reklamácii, ktorý je uvedený v reklamačnom poriadku.

8. Neprevzaté zásielky

V prípade, ak kupujúci poruší povinnosť prevziať alebo vyložiť dodaný tovar, má predávajúci nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody vo forme prepravného uhradeného predávajúcim prepravcom a tiež vo forme skladného vo výške 4 € s DPH za každý deň omeškania s prevzatím dodaného tovaru zo strany kupujúceho. Predávajúci zároveň po doručení neprevzatej zásielky upovedomí o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronickej pošty kupujúceho so žiadosťou o informáciu o ďalšom postupe, ktorú je kupujúci povinný zaslať v  lehote 5 dní. Pokiaľ kupujúci požiada o opätovné doručenie objednaného tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

10. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť IVANKO s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na stranke www.karavanworld.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť IVANKO s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť IVANKO s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia na www.karavanworld.sk 

E-shop pre Vás prevádzkuje:

IVANKO s.r.o.
Rybarská ulica 635/11
930 13, Trhová Hradská
Slovensko

Adresa prevadzky eshopu:

KaravanWorld
Kračanská cesta, 40
929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0917 173 913
E-mail: info@karavanworld.sk


INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

 1. Ak Kupujúci – spotrebiteľ – nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk
  - Viac informácií o možnosti alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a spoločnosťou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.